Цена на километър

Цена на километър

Цената се измерва на изминат километър, разстоянието се измерва от нашия и вашия автомобил.